ترانزیت خارجی

 شرکت بین المللی خط سبز کاسپین توانایی این را دارد که به مشتریان خود بهترین سرویس ترانزیت را با هزینه کاملا مناسب ارائه بدهد. تیم ترانزیت بهترین سرویس ترانزیت زمینی و ریلی را به مشتریان ارائه می دهد.

از سالها پیش تا به امروز ایران  پلی  بین کشورهای CIS  و بیشتر خاورمیانه،آسیای شرقی و کشورهای اروپایی بوده است.

بیشترین زمینه کاری به صورت زیر است:

تجهیزات پزشکی

دارویی

صنایع غذایی

وسایل نقلیه